background image
CZ | EN
Facebook - Lenka Vagnerová & Company
YouTube - Lenka Vagnerová & Company

Lenka Vagnerová & Company 

pořádá 

W O R K S H O P 

28. a 29.11.2015

 (10:00 – 15:00)

Otevřený pro pokročilé a profesionální tanečníky různých tanečních stylů, herce s taneční a pohybovou zkušeností, studentytanečních i hereckých škol…

Dílna pod vedením Lenky Vagnerové a Branislava Bašisty, přiblíží rozdílné taneční směry, které se vzájemně prolínají a inspirují. Čeká nás aplikace pohybových principů obou lektorů v konkrétních cvičeních, nazákladě daných úkolů budeme pracovat s individuálním tvůrčím potenciálem, na fragmentech z repertoáru company, přiblížíme konkrétní pohybový materiál a jeho kvality. Soustředíme se na práci jednotlivce i skupiny.

Branislav Bašista je streetdanceový tanečník, jeho doménou je housedance. Má za sebou řadu televizních projektů, spolupracuje se zpěváky a choreografy. Poslední dva roky se pohybuje v oblasti současného tance, což začalo formovat jeho styl. Výrazně ho ovlivnila choreografka Lenka Vagnerová, díky ní dnes spojuje housedance a hiphop s principy contemporary … a strašně ho to baví.

Lenka Vagnerová: „Tanec, tak jak ho vidím já, dokáže v divákovi probudit představivost, rozvířit emoce, dokáže nastolit hodnoty i sdělit slovem nesdělitelné. Základním stavebním kamenem tréninku, je pro mne pochopení vlastního těla skrze imaginaci. Díky ní jsme schopni v těle objevit spoustu různých pohybových kvalit a principů, najít specifickou dynamiku, koordinaci a hlavně logiku. Již několik let vyvíjím systém, jehož ideou je dosáhnout maximálních pohybových možností bez zbytečného svalového napětí a stresu, zajímá mě jak docílit fyzického výkonu „ekonomickou“ cestou. Trénink rozvíjí plasticitu, muzikálnost, koordinaci, schopnost reagovat na podněty a impulsy, učíme se naslouchat vlastní intuici a vnímat prostředí kolem sebe.“Lenka Vagnerová

Místo konání: Studio Alta, U Výstaviště 21, Praha 7

Cena WORKSHOPU je 1 500,- v ceně je zahrnuta vstupenkana jakékoliv představení souboru Lenka Vagnerová & Company do konce roku 2015.

Zájemci o workshop nám zašlou své CV na Info@lenka-vagnerova.cz