background image
CZ | EN
Facebook - Lenka Vagnerová & Company
YouTube - Lenka Vagnerová & Company


English version here

Lenka Vagnerová & Company 

pořádá

11.-13.6.2015

(10:00 – 15:00)

WORKSHOP 

"TALK THROUGH YOUR BODY"


otevřený pro pokročilé a profesionální tanečníky, herce s taneční a pohybovou zkušeností, studenty tanečních i hereckých škol…

Workshop bude současně i neformálním výběrem pro obsazení mužských rolí nově připravované premiéry a budoucích projektů company. 

Hledáme tanečníky a performery s různým tanečním apohybovým backroundem (současný tanec, streetové styly,akrobacie, atd.).


“Tanec, tak jak ho vidím já, dokáže v divákovi probudit představivost, rozvířit emoce, dokáže nastolit hodnoty i sdělit slovem nesdělitelné.

Základním stavebním kamenem tréninku, je pro mne pochopení vlastního těla skrze imaginaci. Díky ní jsme schopní v těle objevit spoustu různých pohybových kvalit a principů, najít specifickou dynamiku, koordinaci a hlavně logiku. Již několik let vyvýjím systém, jehož ideou je dosáhnout maximálních pohybových možností bez zbytečného svalového napětí a stresu, zajímá mě jak docílit fyzického výkonu “ekonomickou” cestou. Trénink rozvíjí plasticitu, muzikálnost, koordinaci, schopnost reagovat na podněty a impulsy, učíme se naslouchat vlastní intuici a vnímat prostředí kolem sebe. Všechny tyto principy jsou o to důležitější v partneringu, kde vnímání partnera a naprostá důvěra vedou k dokonalé souhře. Díky pochopení fyzikálních zákonitostí, se může partnering stát logickým a silným komunikačním prostředkem. Limity rovnováhy, manipulace a risk posouvají tanec do magické roviny.”  Lenka Vagnerová

Dílna pod vedením Lenky Vagnerové a tanečníků souboru Andrei Opavské a Radoslava Piovarčiho, je zaměřená na aplikaci těchto principů v různých situacích a cvičeních, na základě daných úkolů budeme pracovat s individuálním tvůrčím potenciálem, na fragmentech repertoáru přiblížíme konkrétní práci LV&C. Soustředíme se na práci jednotlivce i skupiny. Den začneme vždy tréninkem, který slouží k pochopení pohybových kvalit a přípravě. Budeme hledat možnosti a hranice fyzického i mentálního vnímání tance. Položíme si otázku, co pro nás tanec znamená a co nás na něm přitahuje, jakou roli hrají fyzická akce a tanec při sdělení myšlenky nebo vytvoření divadelní situace.


MÍSTO konání: Contemporary – prostor pro tanec, o.s., Národní dům na Vinohradech, nám. Míru 820/9, 120 00 Praha 2

CENA workshopu je 2000 Kč. V ceně je zahrnuta vstupenka na jakékoliv představení souboru Lenky Vagnerové & Company do konce roku 2015.

ZÁJEMCI o workshop nám zašlou své CV na

info@lenka-vagnerova.cz nejpozději do 9.6.2015